menu_h

Центърът за развитие на управленски умения
(ЦРУУ)


Центърът за развитие на управленски умения е създаден по съвместен българо-японски проект с участието на Японската агенция за международно сътрудничество (JICA) и Института за следдипломна квалификация (ИСК) при Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Проектът се изпълнява с подкрепата на Посолство на Япония, Министерството на икономиката и енергетиката на Република България и Азиатско-Тихоокеански университет Рицумейкан (Япония).

Центърът предлага практически-ориентирани курсове и програми отговарящи на потребностите и очакванията на българските предприятия, особено на малките и средните предприятия. В дългосрочна перспектива се очаква усъвършенстването на управленските умения и лидерски качества на българските ръководители да повиши конкурентноспособността на българските предприятия на глобалния международен пазар.

Благодарение на сътрудничеството между българските и японските експери от стопанските и образователни среди бяха създадени програми за обучение с най-добри стопански практики, включващи опита на водещи световни компании по справянето със специфични проблеми.

В световен мащаб Дженерал Електрик инвестира близо 1 милиард долара в обучение и образователни програми за персонала си. Анкетата “Top 20 Companies for Leaders” на списание Chief Executive поставя компанията на 3-то място по способност да създава талантливи мениджъри.
 

"Бизнесът – това са хората."
"Коносуке Мацушита, , основател
"на Мацушита Електрик (Панасоник)"

"Противно на разпространеното схващане, лидерите не се раждат. Те се създават чрез усилия и упорит труд."
Винс Ломбарди,
, професионален треньор по американски футбол

"Хората са тези, които правят нашите автомобили, и затова нищо не започва преди да ги обучим и възпитаме."
Ейджи Тойода, основател на Тойота Мотър Корпорейшън

"Хората трябва да се развиват чрез работата си. Ключът е в любопитството. Нужни са ум и сърце, които не престават да търсят проблеми за решаване и активно да задават въпроси. Монго хора се оплакват от средата, в която работят, а просто трябва да започнат да търсят с отворено сърце."
Садако Огата, President of президент на JICA


В Моторола са изчислили, че всеки долар, изразходван за обучение, гарантира до 30 долара печалба от повишена производителност в рамките на следващите 3 години.
menu_h