menu_h
Награда: стаж
в Япония

На курсистите показали отлични резултати ще бъде предоставена възможност за участие в двуседмична учебна програма в Япония посветена на управленските практики на японските фирми. След завършване на програмата, от участниците се очаква да предадат доклад или да представят публично резултатите от обучението си.

Нина Крушева (вдясно)
беше сред първите випускници на ЦРУУ, които изкараха стаж в Япония по Специалната програма за ориентиране

menu_h