menu_h

Съвместен българо-японски проект
 
След период на предварителни проучвания, на 11 февруари 2004 г. бе подписано споразумение между JICA и ИСК.
Същинската подготовка започва през март 2004 г., когато двама дългосрочни експерти по линия на JICA бяха изпратени в София. Г-н Хиро Мацузаки и г-н Казуо Оитани, които са и гостуващи преподаватели в APU, консултират и насочват усилията на екипа, изпълняващ съвместния проект.
Досегашният опит на двамата експерти в световния бизнес е използван в максимална степен за усъвършенстване на дейността на Центъра – предлагане на нови схеми за обучение по мениджмънт, различни от тези в конвенционалните институции.
Двамата японски експерти и българските им партньори от ИСК, начело с проф. Божана Неделчева, генерален директор на ИСК, създават съвместен екип за изпълнение на отговорната задача.
Екипът проведе срещи и разговори с голям брой български фирми и събра информация посредством обширно маркетингово проучване за установяване на нуждите в областта на обучението по мениджмънт.
Резултатите бяха внимателно анализирани и по-късно отразени при разработването на учебния план на пилотния курс "Глобален мениджмънт и лидерство" проведен в периода октомври 2004 – март 2005 г.


Тристранно споразумение от 2005

При посещението на екип на JICA за междинен преглед на състоянието на проекта, съдържанието на проекта беше актуализирано и потвърдено от заинтересуваните страни, както следва: JICA, Министерство на икономиката и енергетиката и ИСК, представлявани съответно от г-н Кейзо Кагава, постоянен представител на българския клон на JICA, г-н Иво Конов, Директор по донорски програми в МИЕ и проф. Бояна Неделчева.

menu_h