menu_h

Съвместен координационен комитет
 
Екипът по проекта се ползва с пълната подкрепа на Министерството на икономиката и енергетиката на Република България, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, Посолството на Япония, Японската агенция за международно сътрудничество (JICA) и Института за следдипломна квалификация (ИСК) – Отделение при УНСС.
Изпълнителите на проекта и представители на гореизброените организации съставят “Съвместен координационен комитет”, който определя основните насоки за развитие на проекта чрез периодични заседания.


Членове от българска страна

Директор на проекта:
Г-н Иво Конов,
Директор донорски програми,
Министерство на икономиката и енергетиката.

Ръководител на проекта:
Проф. Бояна Неделчева, зам. директор на Института за следдипломна квалификация - Отделение на Университета за национално и световно стопанство - София


Членове: Ани Давидкова, държавен експерт, Дирекция "Политика за предприятията", Министерство на икономиката и енергетиката Ваня Бонева, главен експерт, Дирекция "Технологично развитие и иновации, Изпънителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия , доц. Иван Стойчев, ИСК, доц. Антоанета Василева, ИСК,& доц. Миланка Славова, ИСК, д-р Живко Драганов, ИСК.

Членове от японска страна

Членове: Г-н Тошиюки Навата, втори секретар на Посолството на Япония, г-н Кейзо Кагава, Постоянен представител, офис на JICA България , г-н Хироши Мацузаки, дългосрочен експерт на JICA, ИСК, г-н Казуо Ойтани, дългосрочен експерт на JICA, ИСК.
menu_h