menu_h
Най-нови мероприятия

7 март, 2006: Специален форум за междинен преглед на проекта
Тема: "Стопанските лидери в България - глобална гледна точка"

Впечатления за българските бизнес лидери споделят панелисти от различни националности. Целта е да се акцентира върху това, какво е необходимо на българските бизнес лидери в глобалния световен пазар пред присъединяването към Европейския съюз.

Време: 14:00 – 17:00
Място: зала "София", Световен търговски център "Интерпред", София, етаж l. 1
Такса: Свободен вход. Безплатно участие.
Осигурен симултанен превод.
За програмата и по-подробна информация моля свалете и прочетете съобщението (in Bulgarian).
menu_h