menu_h
Каквo е нужно, за да бъдеш глобален лидер?

Нашето предложение е един практически метод за придобиване и усъвършенстване на умения съгласно японско ноу-хау. Методът възпитава лидери от ново поколение, от каквито точно има нужда вашата фирма, за които сте копнели. още >>

Предстоящи събития


Специален модулен курс "Японският стил на управление в глобалната икономика"
- ползите от изучаването на японския опит -
  • ИСК има удоволствието да ви предложи тридневен модулен курс по специализирания предмет с лектори японски професори от редовния курс на ЦРУУ и висококвалифицирани български преподаватели.
  • Дати: 16 февруари (петък), 17 февруари (събота) и 18 февруари (неделя), 2007
  • За подробности вижте тук>>
Специален форум ”Форум по TQM на проф. К. Аяно”
- среща на бивши курсисти на ЦРУУ -
  • Всички бивши и настоящи курсисти на ЦРУУ са поканени да участват в Специалия форум “Форум по TQM на проф. Аяно”. (Участие само с покана)
  • Дата/Време/Място: 2 февруари (петък), 2007 / 15 часа/ стая #206 ИСК
  • За подробности вижте тук>>
Специален семинар в ЦРУУ/ИСК, февруари 2007
  • След тригодишен успешен опит с проекта "Център за развитие на управленски умения" в България на 16-20 февруари, 2007 ще се състоят “Международен семинар за равитие на управленски умения” и “Специален модулен курс” на тема “Японският стил на управление”.
  • За подробности вижте още>>
Събития през последните 12 месеца: още>>
menu_h