menu_h

Преподавателски екип

Преподавателският екип включва високо квалифицирани български и японски преподаватели, изтъкнати български мениджъри, както и специалисти от други страни, притежаващи богат практически опит.
Сред многото гостуващи лектори на ЦРУУ са: проф. Исао Мацуда (Япония), проф. Масахару Кухара (Япония), проф. Осаму Ияма (Япония), д-р Роберт Шумахер (Германия), проф. Милан Грегор (Словакия).

В ЦРУУ (отляво-надясно): проф. Хиро Мацузаки, проф. Милан Грегор, проф. Бояна Неделчева, проф. Исао Мацуда

menu_h