menu_h

APU
Азиатско-тихоокеански университет "Рицумейкан
(APU)

JICA
Японска агенция за международно сътрудничество
(JICA)


Посолство на Япония
в България

Bulgarian MEE
Министерство на икономиката
и енергетиката


BSMEPA
Изпълнителна агенция за насърчаване
на малките и средните предприятия (ИАНМСП)
IPS (UNWE)
Институт за следдипломна
квалификация (ИСК) – Отделение

към УНСС – София

menu_h