menu_h
Център за развитие
на управленски умения
(ЦРУУ)

В сградата на Института за следдипломна 
квалификация (ИСК)

ИСК, стая 209
бул. "Климент Охриски" 1-2
София 1756
Тел.: (02) 62 23 54; 868 65 34
Факс: (02) 868 65 46
E-mail: MSDCenter@mbox.contact.bg


UNSS Building
menu_h