menu_h

Бъдещи перспективи

 • Разширяване на програмата в посока "Регионален център" за обслужване на заявки от други съседни държави
 • Повече курсове на английски, за изграждането на "Глобални лидери"
 • Сътрудничество с други институти
 • Специален семинар според местните изисквания/програми удовлетворяващи потребностите на отделни компании
 • Повече специални семинари за разпространяване идеите на Центъра
 • Еднодневен специален “модулен” семинар по избрани теми от курсовите предмети
 • “Библиотека ЦРУУ” с курсови материали
 • Публикации
 • Разширяване на мрежата чрез дейността на клуб на бивши випускници
 • Създаване на възможности за бизнес между България и Япония

Български градове,
в които са проведени или планирани мероприятия на ЦРУУ

 • Специален летен курс
 • Дистанционно обучение
menu_h