menu_h
Семинари и мероприятия

Освен редовния курс на Центъра за развитие на управленски умения, с цел разпространяване на мисията и идеите на Центъра са проведени и планирани редица семинари.
* Редица избрани предмети от редовния курс на ЦРУУ за тези, които се интересуват от оределени области на развитието на управленски умения.
** Серия специални семинари под надслов “Японският мениджмънт”. При посещение на японски лектори за редовния курс на ЦРУУ провеждаме тези специални семинари в зависимост от конкретната специализация на посетителите.
Забележка: Можете да намерите информационни материали за тези семинари в раздела on these seminars in the <Бюлетини>.
7 март, 2006. Специален форум в СТЦ Интерпред, зала "София". Тема: "Бизнес лидерите на България – глобална перспектива". Централна лекция и насочена дискусия от емигранти от Япония, САЩ, Германия и Чехия.
5 февруари, 2006. Модулен семинар в ИСК. Тема: "Глобален бизнес и маркетинг" от проф. Ияма, APU.
2 февруари, 2006. Специален семинар в Казанлък. Тема: "Японският мениджмънт – стил и практика" от проф. Ияма, APU.


Специалният семинар в Казанлък, февруари 2006
 
1 октомври, 2005. Специален семинар за завършване на пролетния и откриване на есенния семестър. Тема: "Еко бизнес – управление на технологията" от проф. Накагами, вицепрезидент на APU.
8 септември, 2005. Специален семинар в Корпоративна търговска банка, Тема: "Японското управление - финансови въпроси" от проф. Кухара, APU.
2 август, 2005. Специален семинар в София. Тема: "Мениджмънтът в Япония – въпроси на маркетинга" от проф. Ияма, Рицумейкан (APU).
31 май, 2005. Специален семинар в Русе. Тема: "Мениджмънтът в Япония – въпроси на качеството" от проф. Мацуда, краткосрочен експерт от Япония и български преподаватели.
17 април, 2005. Семинар за откриването на редовния курс. Тема: "Впечатления за японския мениджмънт". Представяне от почетни курсисти, завършили специална двуседмична програма в Япония.
14 септември, 2004. Семинар за откриването на Пилотния курс "Глобален мениджмънт и лидерство", Тема: "Бъдещият бизнес лидер на България”. Централна лекция от г-н Донев, Изпълнителен директор, Софарма.
30 март, 2004. Семинар за откриването на проекта "Център за развитие на управленски умения". Тема: "Какво е да бъдеш глобален лидер", "Потребности и възможности на бизнеса". От двама дългосрочни експерти от Япония.

menu_h