menu_h
Специална съвместна програма в Япония

Организирана от JICA

I) Програма за членове на проектния екип

С цел разширяване на сътрудничеството между Япония и България, членовете на проектния екип участват в специална програма за обучение планирана съвместно от Висшето училище по мениджмънт в APU и JICA, с подкрепата на Министерството на икономиката на България и Посолството на Япония. Програмата за запознаване с методите за развитие на управленски умения използвани в APU и посещенията в японски фирми (малки и големи) целят подобряване на качеството на курсовете в нашия Център.

II) Програма за мениджъри от корпоративния сектор

През време на тригодишния период на техническо сътрудничество с JICA (2004-2006), на отличени студенти, показали отлични резултати в редовните курсове по "Глобален мениджмънт и лидерство" беше дадена възможност да участват в двуседмична програма за обучение в Япония. Това обучение беше насочено към управленската практика на японските корпорации. Домакин беше Уноверситетът Токай (Япония).

menu_h