menu_h
Връзки с обществеността

Публикации за ЦРУУ:
Нееднократно след основаването на Центъра за развитие на управленски умения, нашата работа е попадала във фокуса на пресата: през цялата 2004, 2005 и 2006 г., както в България, така и в Япония (вж. изрезките вдясно).
 
Присъствие в Интернет:
Още през 2005 г. проектът заяви присъствието си на Световната компютърна мрежа Интернет, като създаде свой собствен Интернет сайт.
В края на 2005, сайтът беше основно реструктуриран. Сега той има съвсем нов вид и информационното му съдържание е значително разширено. Намерението е сайтът да бъде в услуга както на потенциалните, така и на настоящите обучаващи се, лекторите и обществеността.

menu_h