menu_h
Семинари и мероприятия

В допълнение към редовния курс на Центъра ЦРУУ, с цел по-широко популаризиране на мисията и идеите на Центъра, бяха планирани и проведени редица семинари.

Миналите семинари и мероприятия на ЦРУУ вече покриват период от повече от две години. Повечето съпътстващи мероприятия се проведоха в София, но на няколко пъти домакини бяха други градове от страната.
Почти всички проведени семинари бяха открити публични изяви, но в няколко случая семинарите бяха вътрешни в рамките на определена фирма-клиент.още>>

Семинарите на ЦРУУ са изживяване, което се помни. Разгледайте <галерията със снимки> на този сайт.

За повече информация посетете раздела <Бюлетини> и свалете бюлетина на съответния семинар.
Можете също да се обадите и/или да се регистрирате за участие в нашия офис >>
menu_h