menu_h

Съдържание на курсовете/предмети:

В съответствие с мисията и духа на Центъра, ние разработваме курсове за създаване на истински бизнес лидери със солидна преценка и умения за взимане на решения. Нашето намерение е в бъдеще повече курсове да се преподават на английски език. Курсовете покриват следните области:
 • Управление на маркетинга
 • Потребителско поведение
 • Бизнес етика и социална отговорност на фирмите
 • Стратегическо управление
 • Управление на проекти
 • Мотивиране и изграждане на екип
 • Умения за комуникация и презентации
 • Бизнес мениджмънт в глобалната среда
 • Планиране на ресурсите на предприятието
 • Право на интелектуалната собственост
 • Тотално управление на качеството
 • и др.
 • и "Мениджмънтът в Япония"

Notes: 1) Някои от занятията се провеждат на английски език.
2) Конкретната програма на курса по "Глобално управление и лидерство" за втория семестър на 2005 г. е тук >>>.

Моля, запознайте се с изискванията за приема на курсисти в раздела "Прием". За да заявите желание за участие се обадете, пишете, или изпратете електронна поща на нашия екип в
офиса на ЦРУУ.

Пролетният семестър
започва
през април

Есенният семестър
започва през октомври.
menu_h