menu_h

Целеви групи

Вниманието и основните усилия в обучението са насочени към:
  • Мениджъри на малки и средни предприятия
  • Предприемачи
  • Специалисти, които се интересуват от съвременните тенденции в управлението, включително представители на юридически лица с нестопанска цел
  • Мениджъри и предприемачи интересуващи се от съвместна бизнес дейност с Япония.
Профил на курсиста

От тийнеджър до около 55-годишен от почти всички стопански кръгове. От организации с идеална цел. Редовен курс 2005: лекции при проф. Иияма

И от правителствени учреждения. Областите, в които работят курсистите обхващат почти цялата икономика: туризъм, спедитори, информационни технологии, фармацевтика, юридически фирми, хранителна промишленост, болници, печатници и др.
menu_h