menu_h

The MSDC Team in 2006Членовете на проектния екип през 2006 г. (отляво-надясно):

Седнали: Цветомира Иванова, администратор, Проф. Бояна Неделчева, доц. Иван Стойчев, Веселина Петрова, администратор, доц. Миланка Славова, Хиро Мацузаки, дългосрочен експерт на JICA, доц. Антоанета Василева, прави: Живко Драганов, юрист, Казуо Ойтани, дългосрочен експерт на JICA.

menu_h