menu_h
Условия за използване

Независимо че се правят всички усилия, за да се поддържа точността на информацията на този уеб сайт, Центърът за развитие на управленски умения – София не носи никаква отговорност за каквито и да е грешки или пропуски в нея.
Курсовете, семинарите и другите мероприятия могат да бъдат отменяни, променяни или заменяни с минимално предизвестие, без това непременно да бъде публикувано на този сайт.
Намерението ни е поддържането на настоящия сайт да бъде допълнителна услуга за бъдещите и настоящи курсисти, лектори, участници в различните мероприятия и обществеността като цяло. При все това този сайт и съдържащата се в него информация нямат за цел да заменят офиса на Центъра за развитие на управленски умения – София.
Центърът за развитие на управленски умения – София не може да носи отговорност ако настоящият сайт временно е недостъпен, не съществува или поддържането му бъде прекратено или сайтът бъде преместен на друг домейн или сървър.
Вие, потребителят, носите всички рискове от използването на този уеб сайт и на информацията, съдържаща се в него.
menu_h