menu_h

Доц. Антоанета Василева

Инициатор на проекта ЦРУУ и член на екипа

Област: Международен бизнес и маркетинг

Магистърска степен по международни иконкомически отношения от УНСС (1984), PhD по икономика (2000, България); PhD по бизнес администрация (2002, САЩ);
Богат практически опит в областта на експортния мениджмънт и международния маркетинг придобит в БХС Интансмаш и Систем комерс ООД (1984-1995)
Понастоящем – консултант на фримено равнище
Участие в международни проекти за обучение на мениджъри, академичен обмен, изследвания и др. – PHARE, CEEPUS, българо-японски проект и др.
Преподавател по международен бизнес и международен маркетинг в УНСС, катедра Международен бизнес
Директор на Висшата школа по международен бизнес и право в ИСК при УНСС

Послание:Поддържайте баланса между физическото, духовното, умственото и социалното/емоционалното измерение и ще притежавате най-големия актив.

menu_h